Velkommen til Ringerike kommunes portal for å søke plass i barnehage, 1. klasse, ordinært SFO tilbud og ferietilbud SFO. Her kan du også svare på tilbud, søke om annen plasstørrelse og endre søknader.

Søk barnehageplass innen 1. mars!

Du må søke innen 1. mars for å komme i betraktning ved hovedopptaket for barnehageåret 2017-2018. Plassene tildeles i hovedopptaket med oppstart i barnehagen i august. Det er felles opptak i private og kommunale barnehager. Du skal ikke logge inn for å søke ny plass eller bytte barnehage.

Ny søknad om plass i barnehage og SFO

For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk SFO her eller Søk barnehage her i menyen over.
DU SKAL IKKE LOGGE INN FOR Å SØKE PLASS, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.

Svare på tilbud om plass

Du må logge inn for å svare på tilbud om plass.

Søknad om bytte av barnehage

Ved søknad om bytte av barnehage/overflytting må ny søknad registreres. Du skal ikke logge inn for å søke overflytting.NB! Søknad om bytte av barnehage er bindende. Det betyr at dersom søknad om bytte av barnehage innvilges, blir plassen i nåværende barnehage automatisk tildelt et nytt barn.

Søke om endret plass-størrelse

Du må logge inn for å søke om endret plass-størrelse (Min side -> Mine plasseringer). Det er kun søker kan søke om endret plass-størrelse.

Endre eller slette søknaden

Du må logge inn for å endre eller slette søknaden (Min side ->Aktuelle saker). Her kan du også følge saksgangen.Det er kun søker kan endre søknaden.

Si opp eksisterende plass

Du må logge inn for å si opp plassen (Min side -> Mine plasseringer).Det er kun søker kan si opp plass.

Skolestart 2018 - innmelding av barn født i 2012

Skoleinnmelding er nå avsluttet og vedtaket er sendt foresatte. Dersom du er nyinnflyttet til Ringerike og ønsker å skrive inn barnet ditt på skolen, vennligst ta direkte kontakt med skolen eller servisetorget.


Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten