Velkommen til Ringerike kommunes portal for å søke plass i barnehage, 1. klasse, ordinært SFO tilbud og ferietilbud SFO. Her kan du også svare på tilbud, søke om annen plasstørrelse og endre søknader.

Vinterferie-SFO uke 9
Vinterferie-SFO holder til på Veien skole. Åpningstid: kl.07.30-16.30.Søknadsfristen er 1. februar..

Prisen er kr. 1 070,- pr. elev for hele uken. Det kan kun søkes på hel uke, og det gis ikke søskenmoderasjon. De ordinære SFO-vedtektene gjelder også for ferietilbudet.
Ved søknad om ferie-SFO, må ny søknad registreres. Du trenger ikke logge inn for å søke.

Skolestart 2018 - innmelding av barn født i 2012

Skoleinnmelding er nå avsluttet og endelig vedtak ble gjort 20. desember 2017. Vedtaket er sendt foresatte via Altinn eller valgte digitale postkasse i midten av januar. Det vil også være mulig å logge seg på oppvekstportalen for å sjekke status på skoleplassering.

Ny søknad om plass i barnehage og SFO

For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk SFO her eller Søk barnehage her i menyen over.
DU SKAL IKKE LOGGE INN FOR Å SØKE PLASS, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.

Svare på tilbud om plass

Du må logge inn for å svare på tilbud om plass.

Søke om endret plass-størrelse

Du må logge inn for å søke om endret plass-størrelse (Min side -> Mine plasseringer). Det er kun søker kan søke om endret plass-størrelse.

Endre eller slette søknaden

Du må logge inn for å endre eller slette søknaden (Min side ->Aktuelle saker). Her kan du også følge saksgangen.Det er kun søker kan endre søknaden.

Si opp eksisterende plass

Du må logge inn for å si opp plassen (Min side -> Mine plasseringer).Det er kun søker kan si opp plass.

Søknad om bytte av barnehage

Ved søknad om bytte av barnehage/overflytting må ny søknad registreres. Du skal ikke logge inn for å søke overflytting.NB! Søknad om bytte av barnehage er bindende. Det betyr at dersom søknad om bytte av barnehage innvilges, blir plassen i nåværende barnehage automatisk sagt opp.


Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten