Velkommen til Ringerike kommunes portal for å søke plass i barnehage, SFO og innmelding i 1. klasse!

Skolestart 2017 - innmelding av barn født i 2011

Skoleinnmelding foretas i perioden 10. til 25. januar 2017, ved at foresatte logger seg inn og besvarer tilbud om skoleplass. Endelig vedtak fattes rundt 15. februar 2017 og sendes foresatte via Altinn eller valgte digitale postkasse. Det vil også være mulig å logge seg på oppvekstportalen for å sjekke status på skoleplassering

School enrollment - children born in 2011: Log in to answer the offer for your child. The application is open until January 25.

Vinterferie-SFO uke 9

Vinterferie-SFO holder til på Vang skole. Åpningstiden er kl. 07.30-16.30 i uke 9 (mandag 27.2. - fredag 3.3. Det vil ikke bli gitt tilbud på nærskolen. Søknadsfristen er 1. februar. Prisen er kr. 1 050,- pr. elev for hele uken. Det kan kun søkes på hel uke, og det gis ikke søskenmoderasjon. De ordinære SFO-vedtektene gjelder også for ferietilbudet.
Ved søknad om ferie-SFO må ny søknad registreres. Du skal ikke logge inn for å søke.

Søknad om plass i barnehage og SFO

For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk SFO her eller Søk barnehage her i menyen over.
DU SKAL IKKE LOGGE INN FOR Å SØKE PLASS, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.

Søknad om bytte av barnehage

Ved søknad om bytte av barnehage/overflytting må ny søknad registreres. Du skal ikke logge inn for å søke overflytting.NB! Søknad om bytte av barnehage er bindende. Det betyr at dersom søknad om bytte av barnehage innvilges, blir plassen i nåværende barnehage automatisk sagt opp.

Du må være innlogget for å:

- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret oppholdstid.

Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten